Nieuws

10 juni 2023

PARRO

Met de start van het nieuwe cursusjaar 2023-2024 gaan we als school gebruiken maken van Parro. 

Dit is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Parro is gekoppeld aan ons Parnassys-systeem. Binnenkort krijgen alle ouders instructies hoe ze zich eenmalig kunnen registeren. Informatie van de leerkrachten zal vanaf het nieuwe cursusjaar alleen via dit communicatieplatform verstrekt worden.